START  SAKRAMENTY  INTENCJE  MINISTRANCI  GALERIA

SAKRAMENT CHRZTU

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bez którego nie można przyjąć żadnych innych sakramentów, jest zaczątkiem wiary, jest włączeniem do Kościoła. Dlaczego dzieciom udzielamy sakramentu Chrztu Świętego? Dlatego, że nie mogą być pozbawione łaski stania się dzieckiem Bożym, ale w tym pomagają mu rodzice i rodzice chrzestni. Stawiam więc pytanie: czy rodzice, którzy nie rozumieją czym jest chrzest, którzy nie praktykują życia wiarą, którzy lekceważą sakramenty będące źródłem łaski Bożej, którzy żyją jak ludzie niewierzący, mogą dawać jakiekolwiek gwarancje pomocy dziecku we wzrastaniu w wierze? Otóż nie! Tacy rodzice potrzebują sami pomocy w odrodzeniu daru wiary, którym wyraźnie pogardzili, żyjąc bez Boga, a więc bez zasad, bez modlitwy, bez sakramentów! Drodzy rodzice! Zanim będziecie prosić o chrzest, pomyślcie czy sami jesteście wierzący, czy żyjecie wiarą! Nie proście o coś, co nie jest dla was wartością, lecz tylko zwyczajem bez żadnego wymiaru duchowego. Skoro macie odwagę żyć bez wiary, gardzić wiarą to bądźcie konsekwentni.

1. CHRZEST ŚWIĘTY jest to sakrament, który gładzi w nas grzech pierworodny, obdarza nas łaską uświęcającą i godnością Dziecka Bożego oraz włącza nas do Wspólnoty Świętego Chrystusowego Kościoła.

2. Dziecko chrzcimy w wierze rodziców.

3. Dziecko do Chrztu św. zgłasza jeden z Rodziców dziecka.

4. Osoba zgłaszająca dziecko do Chrztu św. musi wykazać się podstawową wiedzą religijną na temat tego sakramentu.

5. Miejscem właściwym udzielania Chrztu św. jest kościół parafialny rodziców dziecka.

6. Do Chrztu św. potrzebna jest wiara rodziców dziecka nie tylko w słowie, ale i w postępowaniu i w praktykach religijnych.

7. Rodzice katoliccy nadają dziecku imię wyrażające Ich religijną postawę i wiarę.... IMIĘ ŚWIĘTEJ lub ŚWIĘTEGO

8. Każde dziecko ma prawo do rodziców chrzestnych: ojca i matki.

9. RODZICAMI CHRZESTNYMI mogą być osoby:

- praktykujące pod względem religijnym (podejmujące regularnie niedzielną i świąteczną Mszę św. oraz spowiedź i Komunię świętą),

- które ukończyły 16 rok życia,

- które przed 19 rokiem życia uczęszczają na lekcje religii,

- które powyżej 19 roku życia są znane swojemu duszpasterzowi jako praktykujący katolicy.

10. RODZICAMI CHRZESTNYMI NIE MOGĄ BYĆ OSOBY żyjące z kimś w nie sakramentalnym związku małżeńskim, w konkubinacie albo tzw. wolnym związku.


Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu. Rodzice przedłożą następujące dokumenty:

-Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

-Świadectwo ślubu kościelnego (jeśli ślub odbył się poza parafią zamieszkania)

-Dane personalne świadków - chrzestnych, imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania

-Zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni.

-Zezwolenia na chrzest od proboszcza parafii na terenie, której mieszkają rodzice (jeśli rodzice nie mieszkają w Uciechowie)SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

O zamiarze zawarcia ślubu należy poinformować kapłana 6 miesięcy wcześniej.

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedmałżeńskiego przyniesione przez narzeczonych 3 miesiące przed ślubem:

1. dowody osobiste narzeczonych;

2. świadectwo chrztu (ważność świadectwa 3 m-ce) z parafii gdzie był chrzest (w Uciechowie dokumenty są od 1 VII 1997 r);

3. świadectwo bierzmowania, tylko gdy brak jest adnotacji na świadectwie chrztu;

4. świadectwo z katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej;

5. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego lub katechezy ponadgimnazjalnej;
Bliższe informacje i konieczne zapisy tylko na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Kaliskiej https://drdk.pl/

6. świadectwo z poradnictwa rodzinnego;

7. zezwolenie na ślub od proboszcza, jeżeli oboje narzeczeni są z innej parafii;

8. świadectwo z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważność zaświadczenia 6 m-cy, w których musi zawierać się data ślubu)


Narzeczeni otrzymują:

― kartki do spowiedzi dla narzeczonych;

― prośba o wygłoszenie zapowiedzi, jeśli narzeczeni są z innej parafii; 


POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI

Przed powiadomieniem rodziny i zakładu pogrzebowego o uroczystościach pogrzebowych, należy na jpierw ustalić dzień, godzinę i miejsce pogrzebu z ks. proboszczem.

Zgłaszając pogrzeb należy przedłożyć kartę zgonu, wypełnioną w Urzędzie Stanu Cywilnego i w razie śmierci w szpitalu zaświadczenie od Ks. Kapelana o udzieleniu sakramentów świętych.

/Pogrzeb osoby z poza parafii, prowadzony będzie po przedstawieniu w kancelarii pisemnej zgody Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkał zmarły./

Opłatę roczną za wywóz śmieci na cmentarzu za każdy grób uiszcza się u ks. proboszcza w miesiącu styczniu lub lutym.

Zamiar postawienia nagrobka należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Po otrzymaniu zezwolenia, kamieniarz może ustawić pomnik na cmentarzu. Gruz, drewniane ramy, ziemię lub inne pozostałości po pracy, kamieniarz zabiera ze sobą po skończonej pracy. Rodzina po wykonaniu nagrobka sprawdza porządek po kamieniarzu.